Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

prilbica tuhá moravská

Aconitum firmum subsp. moravicum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

23 EUR


Morfológia

Trváca, 30 – 150 cm vysoká bylina. Byľové listy 5- až 7-dielne, so širokými úkrojkami. Súkvetie strapcovité. Kvety tvorené modrofialovými kališnými lístkami pripomínajúcimi korunné lupienky. Horný kališný lístok prilbicovitý. Dva korunné lupienky premenené na ostrohovité nektáriá, ostatné redukované na šupiny alebo chýbajú. Vreteno súkvetia, kvetné stopky, kališné lístky, nektáriá a spravidla aj nitky tyčiniek chlpaté. Kvitnutie: júl – august.

Ekológia

Prameniská a vlhké svetliny v zmiešaných a smrekových lesoch v horskom až subalpínskom stupni.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemit, vyskytujúci sa na Morave, v Poľsku a na Slovensku.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 20 lokalít v Javorníkoch, Strážovských vrchoch, Malej Fatre, Západných Beskydách, Chočských vrchoch, Západných Tatrách, Nízkych Tatrách a v Slovenskom raji. Rozšírenie taxónu (druhu) nie je presne známe, lebo v minulosti nebol rozlišovaný od podobného poddruhu A. f. subsp. firmum. Na jednotlivých lokalitách druhu sa vyskytujú desiatky až stovky jedincov. Poddruh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 81,8 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť expanzívnymi druhmi bylín a drevín, zber rastlín.

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

52 465 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

15

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Caltha palustris (4),Aconitum firmum subsp. firmum (4),Picea abies (4),Vaccinium myrtillus (4),Cardamine amara subsp. opicii (3),Hypericum maculatum (3),Carex flava (2),Deschampsia cespitosa (2),Gentiana asclepiadea (2),Rumex arifolius (syn.) (2)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 41,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,3 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 8,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,3 %
L05 - zosuvy pôdy 8,3 %