Aboď

Kód územia

SKUEV0925

Výmera územia

91,240 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

23.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Kojšov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79230207

Zemepiská dĺžka

20,98371625

Nadmorská výška (m)

Max

1202

Priemerná

964

Min

706

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis územia

Lesné porasty pralesovitého charakteru v závere bezmenného ľavostranného prítoku Kojšovského potoka. Lokalita sa nachádza v severnom svahu masívu Kojšovskej hole v centrálnej časti Volovských vrchov.

Ciele ochrany

.

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné vplyvmi z okolia (hospodárenie v okolitých porastoch), ako aj prírodnými procesmi (hynutie sm, prirodzené disturbancie)

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  manažment lesa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov