Vytlačiť

orol skalný

orol skalný

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

10 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Je to jeden z našich najväčších drav­cov, dospelé samce vážia 2 200 - 3 200 g, samice 4 019 - 4 670 g. Obidve pohlavia sú na chrbtovej strane čiernohnedé, spodná časť jednotlivých pier je biela. Záhlavie a zadná časť krku sú žltkastohrdzavé. Ručné letky majú černasté, na vnútorných zásta-viciach zospodu šedé. Chvost je černastý, s priečny­mi šedými zvlnenými pruhmi pri koreni. Dvojročné vtáky majú na chvoste pred koncovým čiernym pruhom široký biely pás. Spodná časť tela je tmavo­hnedá, trochu bledšia než chrbtová časť, na prsiach, holeni a hrvole bývajú žltohrdzavé škvrny.

 

Ekológia

Na Slovensku obýva vyššie položené lesnaté oblasti v horskom a v subalpínskom pásme. Hniezdi na starých stromoch a skalných bralách a hniezdo často používa niekoľko rokov po sebe. Jedno až tri, najčastejšie však dve vajcia znáša kon­com marca a začiatkom apríla. Majú špinavobiely alebo žltozelenkastý podklad, na ktorom sú husté drobné alebo riedke väčšie fialovošedé, okrové, hrdzavé až tmavohnedé škvrny, niekedy sústre­dené na tupom alebo ostrom póle. Doba sedenia na znáške je 41 - 45 dní, najčastejšie býva vyvedené len jedno mláďa, mladšie z mláďat zvyčajne zahy­nie niekoľko dní po vyliahnutí následkom odstr­kovania od potravy a útokov staršieho súrodenca (kainizmus). Mláďa zostáva na hniezde 75 - 80 dní. Dospelé jedince sa zdržiavajú po celý rok v oblas­ti svojho hniezdiska. Ich potravu tvoria prevažne väčšie živočíchy až do veľkosti líšky. Orol skalný loví najmä na holiach, pasienkoch a poliach. Nedospelé jedince sa potulujú v oblastiach ďaleko od hniezdisk. Pohlavne dospievajú v 4. - 6. roku života. V zajatí sa jeden vták dožil 57 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v holarktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa v strednej, severnej a severovýchodnej oblasti v horských polo­hách nášho územia. Hniezdenie bolo zistené v nad­morských výškach 500 - 1 650 m. Celkove hniezdi na našom území 120 - 140 párov. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 12 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný predovšet­kým ľudskou činnosťou - vyberaním znášok a mláďat najmä na komerčné a sokoliarske účely, intenzívnou lesnou ťažbou, vyrušovaním na hniezdiskách horo­lezcami a turistami, skialpinizmom, paraglidingom, ilegálnym odchytom, odstrelom a otravami. Význam­né sú aj straty spôsobené zraneniami alebo úhynmi na 22 kV elektrických vedeniach.

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Corvus corax Linnaeus, 1758 (534),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.0% 17.5% 80.5%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
9.4% 15.8% 74.8%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV