Vytlačiť

krkavec čierny

krkavec čierny

Corvus corax Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

17 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)

TaxOriginCode:

2


Morfológia

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Ekológia

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Celkové rozšírenie

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Rozšírenie na Slovensku

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Faktory ohrozenia

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Zaujímavosti

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

Odporúčania

Za pozornosť v rámci celého priestoru Lešť stojí doteraz početný výskyt Lanius collurio v pasienkových biotopoch pri hustote 4-9 párov/10 ha i druhov Miliaria calandra, Coturnix coturnix, Crex crex, Lullula arborea, na vhodných južne exponovaných biotopoch početný výskyt Caprimulgus europaeus. Za pozornosť iste stojí tretí nález hniezdneho výskytu druhu Locustella naevia zo stredného Slovenska a pravidelný a veľmi početný výskyt Corvus corax, ktorého Ferianc (1949) zo 40-tych rokov uvádza ako veľmi vzácny prvok zvolenského okresu. Podobne v 40-tych rokoch nehniezdil vo zvolenskom okrese Turdus pilaris, dnes je v údoliach tokov pravidelný hniezdič v celom regione. Naopak Ferianc (l.c.) spomína z Javoria napr. Ficedula hypoleuca ako hniezdiča, my sme ho zaznamenali len na ťahu, Ficedula parva sa vyskytoval v pôvodných bučinách Javoria podobne ako dnes.

SourceDescription

www.sme.sk

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

22


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (195)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.9% 42.7% 49.4%
PAN:
1.9% 38.1% 60.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
28.7% 34.5% 36.8%
PAN:
38.1% 18.1% 43.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV