Alúvium Rieky

Kód územia

SKUEV0049

Výmera územia

13,080 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,13972222

Zemepiská dĺžka

22,09444444

Nadmorská výška (m)

Max

350

Priemerná

336

Min

313

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Isophya stysi, Lutra lutra, Lycaena dispar, Rosalia alpina, Vertigo angustior

Popis územia

Geological basement is formed by quaternary rocks, especially fluvial sediments and loam-sandy gravels. The river stream is characterised with rocky and gravely river bed and longer stretches of the fast flow with the stream pools.

Ciele ochrany

Maintenance of the valuable riverbank stand with Salix triandra and rich herbaceous undergrowth on the Rieka stream gravel sediments.

Zraniteľnosť

The site is threatened by removal of woods from the riverbank stands and pollution from the illegal waste dumps along the stream.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Brenthis ino, Carabus (Eucarabus) arcensis carpathus, Coronella austriaca, Felis silvestris, Lacerta agilis, Melitaea diamina, Phoxinus phoxinus, Plecotus auritus, Rana temporaria, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Staphylinus (Ocypus) ophthalmicus, Vipera berus