Beckovské Skalice

Kód územia

SKUEV0566

Výmera územia

33,070 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Beckov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77527778

Zemepiská dĺžka

17,89666667

Nadmorská výška (m)

Max

323

Priemerná

253

Min

190

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Eriogaster catax, Myotis myotis

Popis územia

The site is situated in whole Považský Inovec, part Nízky Inovec. From geotectonic and lithologic point of view is it the site with extra biodiversity. The covered mezozoic rocks from units: Hronicum (tuberous limestones), Fatricum (gutenstein limestones) and Tatricum (quartzites), which are overlay various types of quaternary sediments. Limestones are marked karst activity. Considerable part of the site covered drift of loess loams with arable land (mainly in the past). The site is mozaic different habitats: dry meadows and pastures with rich occurence thermophilic species (Adonis vernalis, Orchis tridentata, O. militaris, Ophrys holubyana), orchard, arable land with vulnerable weeds (Adonis flammea, Torilis arvensis, Caucalis platycarpos), thermophilic ouk forest with Cornus sp., grikes with Stipa sp., deserted stone pit, loess walls, quartzites with Calluna vulgaris and Orchis morio.

Ciele ochrany

The site is identical with Nature Reservation Beckovské Skalice (declared in 2003). The site uniqueness is based in habitats diversity nad rare plant and animal species f.e.: Lepidoptera, Hymenoptera. The biodivesity maintainance demand on specific habitat management with succession changes prevention.

Zraniteľnosť

Mining restoration of mineral resources, succession of nonforest habitats

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  neintenzívne pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny

Ostatné druhy

Aegithalos caudatus, Agenioideus usurarius, Alauda arvensis, Ammoplanus pragensis, Aporus unicolor, Apus apus, Arachnospila opinata, Arethusana arethusa, Argogorytes mystaceus, Ascalaphus macronius, Auplopus rectus, Belomicrus italicus, Bittacus italicus, Bubo bubo, Buteo buteo, Camponotus falax, Camponotus herculeanus, Camponotus piceus, Caprimulgus europaeus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Coccothraustes coccothraustes, Crex crex, Crossocerus acanthophorus, Cuculus canorus, Delichon urbica, Dolichovespula media, Erithacus rubecula, Evagetes crassicornis, Evagetes siculus, Evagetes subnudus, Falco tinnunculus, Formica execta, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Chrysis chrysoscutella, Chrysis leachi, Jynx torquilla, Lasius mixtus, Linum hirsutum, Maculinea rebeli, Merops apiaster, Miscophus spurius, Odynerus reniformis, Ophrys holubyana, Orchis militaris, Orchis tridentata, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, Parus major, Passaloecus turionum, Passer domesticus, Pemphredon austriacus, Polyergus rufescens, Polyommatus slovacus, Priocnemis falax, Priocnemis mesobrometi, Stipa capillata, Stipa joannis, Sylvia atricapilla, Sylvia nisoria, Trypoxylon fronticorne, Turdus merula

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 5,9 94,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov