Alúvium Žitavy

Kód územia

SKUEV0159

Výmera územia

46,400 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

04.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Hurbanovo, Martovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,85194444

Zemepiská dĺžka

18,13416667

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Lutra lutra, Lycaena dispar, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland within the Žitava and Nitra rivers alluviums. Geological basement is formed by the gravel-sand deposits. The relief is plain. In a broader vicinity of the site occur the intensively managed land.

Ciele ochrany

The site is a part of the Alúvium Žitavy Nature Reserve. It represents the extensive habitat of the willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum).

Zraniteľnosť

The site can be affected by the hydrological regime changes (change of the groundwater level). In a consequence of the land-filling processes, especially the littoral stands could be affected.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo viridis, Lacerta agilis, Natrix natrix, Pelobates fuscus, Rana lessonae, Rana ridibunda

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov