Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 840 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

151

Priemerná plocha TML

652 607 m2

Počet mapovateľov

62

Počet vykonaných návštev na TML

1 166

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) (124),Castor fiber Linnaeus, 1758 (77),Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (33),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (27),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (25),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (19),Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (13),Parus major Linnaeus, 1758 (12),Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766) (11),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (10)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
53.8% 40.3% 5.9%
PAN:
48.9% 42.6% 8.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
61.1% 37.3% 1.6%
PAN:
71.5% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
67.6% 30.2% 2.2%
PAN:
70.2% 29.2% 0.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
70.0% 26.3% 3.7%
PAN:
64.3% 27.9% 7.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 33,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 20,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 16,7 %
D01 - dopravné siete 13,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 3,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 23,8 %
D01 - dopravné siete 22,6 %
C01 - baníctvo a lomy 10,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 8,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,5 %
J03 - iné zmeny ekosystému 2,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 74,3 %
D01 - dopravné siete 8,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 20,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 16,8 %
F02 - 15,6 %
D01 - dopravné siete 6,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,1 %
H07 - iné formy znečistenia 2,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,9 %
I01 - druhové invázie 1,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV