Vytlačiť

Potápka chochlatá

Potápka chochlatá

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

72

Priemerná plocha TML

3 375 122 m2

Počet mapovateľov

52

Počet vykonaných návštev na TML

156

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (197),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (116),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (108),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (83),Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (67),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (66),Fulica atra Linnaeus, 1758 (65),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (64),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (60),Anser anser (Linnaeus, 1758) (57)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.3% 2.7% 92.0%
PAN:
6.2% 27.2% 66.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.3% 36.0% 18.7%
PAN:
38.3% 25.9% 35.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.0% 45.3% 2.7%
PAN:
39.5% 51.9% 8.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
9.3% 4.0% 86.7%
PAN:
37.0% 9.9% 53.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 20,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,2 %
K02 - biologické procesy 10,2 %
D01 - dopravné siete 8,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 8,2 %
F02 - 6,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,1 %
A01 - pestovanie 4,1 %
A03 - kosenie 4,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,0 %
F02 - 9,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,5 %
D01 - dopravné siete 7,7 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,3 %
C01 - baníctvo a lomy 5,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,9 %
I01 - druhové invázie 4,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 25,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 22,5 %
A03 - kosenie 10,0 %
C01 - baníctvo a lomy 10,0 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A04 - pasenie 5,0 %
A06 - 5,0 %
F02 - 5,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,0 %
K02 - biologické procesy 5,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,1 %
F02 - 11,4 %
I01 - druhové invázie 10,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,7 %
K02 - biologické procesy 8,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV