Vytlačiť

lyska čierna

lyska čierna

Fulica atra Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

172

Priemerná plocha TML

2 977 298 m2

Počet mapovateľov

91

Počet vykonaných návštev na TML

855

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (815),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (582),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (480),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (380),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (360),Ardea alba Linnaeus, 1785 (295),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (279),Parus major Linnaeus, 1758 (255),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (245),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (228)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.4% 4.9% 93.7%
PAN:
2.4% 16.6% 81.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.3% 19.5%
PAN:
36.1% 34.5% 29.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
57.1% 37.6% 5.3%
PAN:
41.4% 51.9% 6.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.6% 4.9% 90.5%
PAN:
16.3% 13.9% 69.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 20,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 13,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 13,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,1 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,2 %
D01 - dopravné siete 2,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,9 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,6 %
F02 - 7,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,5 %
I01 - druhové invázie 4,5 %
H06 - prírastok energie 4,2 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 17,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 16,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,4 %
A04 - pasenie 11,3 %
K02 - biologické procesy 8,2 %
A03 - kosenie 5,7 %
F02 - 4,6 %
C01 - baníctvo a lomy 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 13,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,6 %
D01 - dopravné siete 8,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,7 %
I01 - druhové invázie 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,1 %
A06 - 3,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV