Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Stredne veľký, do 16 mm dlhý vodný chrobák. Telo je plocho klenuté, vajcovitého tvaru,širšie v zadnej polovici. Tykadlá sú krátke, niťovité, s tretím článkom výrazne dlhším, ako je druhý článok. Predná a zadná časť žlto sfarbeného štítu je čiernej farby. Na základe takto vzniknutých úzkych čiernych pruhov dostal druh meno. Vonkajšie okraje kroviek sú žlté, zvyšok povrchu kroviek je čierny, husto žlto bodkovaný. Predné chodidlá samčekov sú rozšírené do okrúhlych diskov. Na ich spodnej strane je množstvo okrúhlych prísaviek slúžiacich na prichytenie samičky počas párenia.

Ekológia

Potápnik dvojčiarový sa vyskytuje v trvalých aj dočasných stojatých vodách (priekopy, tône, prirodzené eutrofné a mezotrofné jazerá, slatinné rašeliniská) s hustou vodnou vegetáciou. V centrálnych častiach areálu uprednostňuje menej slané a zásadité vody, na okrajoch areálu rozšírenia sa javí viac halofilný (slanomillný). Imága (dospelé jedince) sú v prírode na jar, keď sa pária a kladú vajíčka, cez leto sa vyvíjajú larvy, na jeseň sú opäť imága, ktoré zimujú vo vode (univoltinný vývoj).

Celkové rozšírenie

Severná (Fínsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko), západná (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Holandsko), stredná (Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko, Ukrajina) a južná Európa (Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Taliansko). Druh sa vyskytuje ďalej na východ v európskej aj ázijskej časti Ruska (západná Sibír).

Rozšírenie na Slovensku

Kedysi rozšírený na vhodných biotopoch na väčšine územia. Z novších nálezov je známy napr. z Jurského jazera v Malých Karpatoch. Vyskytuje sa na 2 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie druhu nastalo hlavne v dôsledku ničenia vhodných vodných nádrží a ich znečisťovaním poľnohospodárskymi splaškami.

Zaujímavosti

Rod Graphoderusje na Slovensku zastúpený štyrmi podobnými druhmi (G. bilineatus, G. zonatus, G. cinereus, G. austriacus). Potápnik dvojčiarový sa od zvyšných troch odlišuje pomerne úzkymi priečnymi čiernymi pásmi na štíte a silne sa rozširujúcimi krovkami smerom dozadu

Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

946 293 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

140

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) (69),Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) (52),Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) (51),Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) (48),Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) (37),Colymbetes fuscus (Linnarus, 1758) (33),Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) (31),Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) (29),Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, 1836 (25),Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (25)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
95.2% 4.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
14.3% 81.7% 4.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 40.0%
PAN:
19.8% 75.4% 4.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 76,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 23,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 28,1 %
K02 - biologické procesy 25,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 24,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,4 %
F02 - 4,9 %
A03 - kosenie 4,4 %
C01 - baníctvo a lomy 3,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,5 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 0,5 %
H03 - znečistenie morskej vody 0,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV