Bahno

Kód územia

SKUEV0115

Výmera územia

50,068 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Peter

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62327260

Zemepiská dĺžka

17,27016499

Nadmorská výška (m)

Max

220

Priemerná

219

Min

219

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Myotis myotis

Popis územia

The site covers the large interdune depression within the spring area. It is the part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds, soft water springs, shallow-water floating communities and mire willow scrubs; pine-oak acidophilous forests are developed on the top of the dunes with the more extreme habitat conditions, alder swamp forests are limited to the wet interdune parts. Within the forest habitats, all succession phases are developed (growth, optimum and decomposition). The habitats are important for the occurrence of many protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

The site represents an unique example of the transition mires and quaking bogs developed in the interdune depression with a presence of Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Drosera rotundifolia within Slovakia. It is important also due to the presence of invertebrate species of national importance Mantis religiosa, Menephilus cylindricus.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable due to drainage (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining); forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Abdera affinis, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) cardinalis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Bothrideres contractus, Buprestis novemmaculata, Cetonischema aeruginosa, Clusiodes (Columbiella) verticalis, Combocerus glaber, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Cryptocheilus richardsi, Dicerca (Dicerca) alni, Donaciella cinerea, Dromaeolus barnabita, Drosera rotundifolia, Emberiza schoeniclus, Eocatops pelopis, Ephemera lineata, Ergates faber faber, Eucinetus hopffgarteni, Graphoderus zonatus, Graptoleberis testudinaria pannonica, Hedobia pubescens, Hemerobius perelegans, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hottonia palustris, Hylurgus ligniperda, Hymenophorus doublieri, Chalcophora mariana, Mantis religiosa, Melanophila formaneki formaneki, Menephilus cylindricus, Molinia caerulea, Omophron limbatum, Panurus biarmicus, Potosia cuprea metallica, Potosia cuprea obscura, Prionus coriarius, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana kl. esculenta, Stenagostus rufus, Sympetrum danae

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 70,0 30,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 7,7 92,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín