Vytlačiť

bielomach sivý

bielomach sivý

Leucobryum glaucum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

92

Priemerná plocha TML

542 761 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

131

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (42),Pleurozium schreberi (37),Polytrichum formosum (35),Hylocomium splendens (23),Polytrichum commune (20),Hypnum cupressiforme (18),Eurhynchium striatum (13),Rhytidiadelphus triquetrus (12),Dicranum polysetum (11),Sphagnum sp. (11)Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 85,7 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 59,4 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 7,8 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,7 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %
B01 - výsadba stromov 1,6 %
L05 - zosuvy pôdy 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 76,5 %
B01 - výsadba stromov 11,8 %
C01 - baníctvo a lomy 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %