Vytlačiť

bielomach sivý

bielomach sivý

Leucobryum glaucum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

10 EUR


Počet lokalít

113

Priemerná plocha TML

588 304 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

220

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (61),Polytrichum formosum (61),Pleurozium schreberi (57),Hypnum cupressiforme (28),Hylocomium splendens (26),Polytrichum commune (24),Sphagnum sp. (18),Eurhynchium striatum (16),Rhytidiadelphus triquetrus (15),Dicranum polysetum (13)Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 92,3 %
K02 - biologické procesy 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 57,7 %
K02 - biologické procesy 8,1 %
D01 - dopravné siete 7,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 5,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 73,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,4 %
C01 - baníctvo a lomy 5,4 %
D01 - dopravné siete 2,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,7 %