Bagovský vrch

Kód územia

SKUEV0294

Výmera územia

222,650 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Veľké Lovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,07527778

Zemepiská dĺžka

18,35277778

Nadmorská výška (m)

Max

260

Priemerná

218

Min

171

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

The site is located within the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Hronská pahorkatina Upland. Geological basement is formed by loess deposits.

Ciele ochrany

Well-preserved habitats of the thermophilous oak woods.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the current forest management practices, especially overall soil preparation, reforestation with the allochthonous wood species and invasion of Robinia pseudoacacia.

Vlastníctvo

private - 0.372 % state - 99.628 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Lacerta agilis, Martes martes, Meles meles, Nyctalus noctula, Plecotus auritus, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov