Abov

Kód územia

SKUEV0071

Výmera územia

21,127 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Hurbanovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,87805556

Zemepiská dĺžka

18,15638889

Nadmorská výška (m)

Max

120

Priemerná

118

Min

111

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Popis územia

The site represents a complex of the blown sand dunes formed by the calcareous sands. Robinia stands occur in the periphery of the site. Typical blown sand dunes communities occur in the central part of the site.

Ciele ochrany

The site is a part of the Dolné Považie SPA. Occurrence of several protected psammophilous flora and fauna species.

Zraniteľnosť

The site is threatened by illegal sand exploitation. It is also vulnerable due to invasive species and succession in the exploitated areas.

Vlastníctvo

private - 45.649 % towns and municipalities - 54.351 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Acrida ungarica ungarica, Corispermum nitidum, Cryptocheilus richardsi

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) ďateľ hnedkavý vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov