Bacúšska jelšina

Kód územia

SKUEV0399

Výmera územia

4,540 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Bacúch

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84083333

Zemepiská dĺžka

19,80527778

Nadmorská výška (m)

Max

567

Priemerná

563

Min

559

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lutra lutra

Popis územia

The site is located in the Hron River alluvium south to the village Bacúch. Conservation efforts focus on the preservation of rare waterlogged forest stands with Alnus glutinosa, Alnus incana and Picea abies. Nationally protected species of plants are represented by e.g. mountain clubmoss Huperzia selago.

Ciele ochrany

The site features the well-developed spruce-alder wood of the forest site type group Alnetum incanae. The site is located in the buffer zone of the Muránska planina NP and it has been under continual protection since 1967 when it was desigmated as a nature reserve.

Zraniteľnosť

Local communities are under threat from the penetration of the invasive and non-native species of plants.

Vlastníctvo

private - 10.798 % state - 89.202 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie

Ostatné druhy

Micromys minutus, Myotis daubentonii, Neomys anomalus, Sorex araneus, Sorex minutus