Prehľad záberov biotopov

Biotop
 
Typ zmeny biotopu
 
Typ záberu
 
Bioregión
 
Kraj
 
Okres
 
Obec
 
ÚEV
 
CHVÚ
 
Oblasť investičnej činnosti
 
Popis investicnej cinnosti
 
Rozloha od-do
 - 
 
Dátum od-do
 - 
 

Zrušiť
 
Zobrazených 1 - 2 z 2 záznamov

 
Biotop ÚEV kód CHVÚ kód Typ zmeny Rozloha (ha) Kumulatívny vplyv na ÚEV Kumulatívny vplyv na CHVÚ Kumulatívny vplyv na biotop Bioregión
3120 - Oligotrophic waters containing very few minerals generally on sandy soils of the West Mediterranean, with Isoetes spp. Zničenie 3,000000 alpský región
3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Zničenie 3,000000 alpský región
 
 
1