Vytlačiť

podkovár malý

podkovár malý

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to najmenší podkovár žijúci na našom území. Má tiež zložité výrastky na nose a pri pohľade z boku charakteristický, na vrchu zaoblený výrastok sedla. Sfarbenie jemnej hustej srsti je bledohnedé, so slabým sivým nádychom, z brušnej strany trochu bledší.

Ekológia

Letné kolónie samíc sú pomerne malé (10 - 20 jedincov, vzácnejšie aj viac), bývajú v pod­krovných alebo podzemných priestoroch budov. V kolóniách sú zavesené jednotlivo, len pri poklese teploty pod 18°C tvoria zhluky. Zimujú v podzem­ných priestoroch, kde tiež nevytvárajú zhluky, ale jednotlivo visia v tesnej blízkosti, pričom sa nedo­týkajú. Lovia predovšetkým vo svetlých listnatých lesoch, v parkoch okolo krovín a podobne. Potravu lovia vo voľných vzdušných vrstvách aj z povrchov a skladá sa z malých druhov motýľov, húseníc, chro­bákov, pavúkov. Samica na začiatku júna rodí jedno mláďa a môže sa dožiť až 26 rokov.

Celkové rozšírenie

Nachádza sa predovšetkým v západnej palearktickej oblasti. Vyskytuje sa od írska po pohorie Kašmír, na juhu po severozápadnú Afriku a tiež v západnej Arábii po Etiópiu a Sudán.

Rozšírenie na Slovensku

Okrem rozsiahlych nížin­ných oblastí sa vyskytuje takmer na celom našom území najviac v stredných polohách, ale vystupuje aj do vyšších horských polôh. Nebol zistený na Kysu­ciach, vo Vysokých Tatrách a chýbajú údaje zo sever­nej Oravy.

Druh sa vyskytuje na 99 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Nevhodná rekonštrukcia a výskyt predátorov v podkrovných a podzemných priestoroch obývaných týmito netopiermi.

Počet lokalít

411

Priemerná plocha TML

29 981 m2

Počet mapovateľov

29

Počet vykonaných návštev na TML

1 116

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (554),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (289),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (250),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (220),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (133),Myotis dasycneme (Boie, 1825) (89),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (80),Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (80),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (75),Myotis blythii (Tomes, 1857) (67)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
25.6% 59.3% 15.1%
PAN:
19.4% 62.7% 17.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
85.6% 8.9% 5.5%
PAN:
83.6% 13.4% 3.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.0% 5.3% 4.7%
PAN:
83.6% 13.4% 3.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
28.0% 61.1% 10.9%
PAN:
22.4% 62.7% 14.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 52,7 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 38,3 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 26,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 24,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,4 %
K02 - biologické procesy 1,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 0,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 0,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 0,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 0,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 39,1 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 21,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 17,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,0 %
L05 - zosuvy pôdy 8,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV