Vytlačiť

jasoň chochlačkový

jasoň chochlačkový

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

90 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

139 746 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

94

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (52),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (43),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (35),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (33),Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (30),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (30),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (28),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (27),Erynnis tages (Linnaeus, 1758) (20),Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (19)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
41.3% 36.5% 22.2%
PAN:
12.9% 77.4% 9.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
52.4% 31.7% 15.9%
PAN:
12.9% 77.4% 9.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
54.0% 28.6% 17.4%
PAN:
19.4% 71.0% 9.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.7% 30.2% 11.1%
PAN:
41.9% 48.4% 9.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 63,0 %
A04 - pasenie 25,9 %
B02 - manažment lesa 7,4 %
C01 - baníctvo a lomy 3,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 51,2 %
A03 - kosenie 12,2 %
A04 - pasenie 9,8 %
I01 - druhové invázie 7,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,3 %
B02 - manažment lesa 4,9 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,9 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,9 %
A03 - kosenie 28,6 %
A04 - pasenie 28,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
B02 - manažment lesa 21,4 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 21,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 7,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV