Vytlačiť

jasoň chochlačkový

jasoň chochlačkový

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

32

Priemerná plocha TML

131 698 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

175

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (97),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (75),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (68),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (68),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (66),Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (54),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (53),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (47),Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) (46),Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (43)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
42.3% 36.6% 21.1%
PAN:
11.5% 75.0% 13.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
56.1% 27.6% 16.3%
PAN:
11.5% 76.9% 11.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
56.1% 29.3% 14.6%
PAN:
17.3% 71.2% 11.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.7% 35.8% 10.5%
PAN:
44.2% 42.3% 13.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 69,6 %
A04 - pasenie 21,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
C01 - baníctvo a lomy 2,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 44,9 %
A03 - kosenie 16,9 %
A04 - pasenie 12,4 %
I01 - druhové invázie 6,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,5 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,3 %
A03 - kosenie 22,2 %
A04 - pasenie 22,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 22,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 25,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,0 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 5,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV