Vytlačiť

netopier pozdný / večernica pozdná

netopier pozdný / večernica pozdná

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

85

Priemerná plocha TML

136 021 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

160

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Plecotus austriacus (Fischer, 1892) (22),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (15),Plecotus sp. (13),Plecotus sp. (6),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (4),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (3),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (2),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (2),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
15.3% 58.8% 25.9%
PAN:
32.6% 60.5% 6.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
90.6% 5.9% 3.5%
PAN:
93.0% 7.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
92.9% 3.5% 3.6%
PAN:
93.0% 4.7% 2.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
15.3% 60.0% 24.7%
PAN:
32.6% 60.5% 6.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 51,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 44,8 %
H06 - prírastok energie 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 50,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV