Vytlačiť

penica čiernohlavá

penica čiernohlavá

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

196

Priemerná plocha TML

5 963 872 m2

Počet mapovateľov

84

Počet vykonaných návštev na TML

535

Priemerný počet druhov v zázname

97


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4376),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3574),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2780),Parus major Linnaeus, 1758 (2568),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2265),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1727),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1653),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1547),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1392),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (1344)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
13.4% 60.5% 26.1%
PAN:
6.0% 47.0% 47.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
61.0% 34.9% 4.1%
PAN:
28.6% 43.5% 27.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
54.5% 44.4% 1.1%
PAN:
42.9% 47.6% 9.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
31.1% 46.3% 22.6%
PAN:
20.2% 52.4% 27.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 34,5 %
A03 - kosenie 21,7 %
A04 - pasenie 20,0 %
K02 - biologické procesy 10,9 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,1 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,5 %
A01 - pestovanie 1,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,1 %
A06 - 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,0 %
A03 - kosenie 6,9 %
D01 - dopravné siete 6,2 %
K02 - biologické procesy 5,0 %
A06 - 4,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,4 %
A01 - pestovanie 2,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,1 %
A04 - pasenie 12,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,8 %
D01 - dopravné siete 2,7 %
K02 - biologické procesy 2,7 %
A06 - 2,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,4 %
K02 - biologické procesy 10,0 %
D01 - dopravné siete 9,5 %
A06 - 8,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,2 %
A01 - pestovanie 5,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,3 %
D02 - úžitkové vedenia 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV