Vytlačiť

raniak hrdzavý

raniak hrdzavý

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

93

Priemerná plocha TML

2 500 131 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

181

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (97),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (64),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (58),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (50),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (49),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (43),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (39),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (39),Myotis sp. (35),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (33)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
18.8% 73.4% 7.8%
PAN:
50.0% 44.2% 5.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
89.8% 5.5% 4.7%
PAN:
88.5% 7.7% 3.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.6% 4.7% 4.7%
PAN:
92.3% 3.8% 3.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
20.3% 77.3% 2.4%
PAN:
53.8% 44.2% 2.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 66,7 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 29,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 16,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,3 %
D01 - dopravné siete 4,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 4,2 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %
K02 - biologické procesy 33,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 16,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV