Vytlačiť

Kováčik fialový

Kováčik fialový

Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Morfológia

Podlhovastý, 10 − 11 mm dlhý, čierny chrobák s tmavomodro sa lesknúcimi krovkami. hlava je sploštená, husto hrubo bodkovaná, tykadlá krátke, od 4. článku pílovité. štít je čierny, ochlpený, pri zadných rohoch mierne vykrojený, rohy štítu tŕňovito predĺžené. Krovky sú dozadu mierne zbiehavé, výrazne ryhované a hrubo bodkované. Nohy sú hnedočierne až čierne. Larva je mäkká, zavalitá, hnedožltá, so silne vyvinutými hryzadlami na tmavej hlave.

Ekológia

Larvy sa vyvíjajú v dutinách v starých práchnivejúcich listnatých stromoch. Pre svoj vývoj potrebujú čiernohnedý humusový detrit, ktorý vznikápo predchádzajúcom rozklade dreva iným hmyzom, hlavne mravcami a inými druhmi chrobákov. Dutina stromu musí byť na báze kmeňa, v dosahu vlhkosti z pôdy. Vývoj larvy sa končí na jeseň. Imága (dospelé jedince) prezimujú a vylietajú v máji. Zdržujú sa na konároch a listoch okolitých stromov.

Celkové rozšírenie

V západnej a strednej Európe, po severné Taliansko. V niektorých štátoch pravdepodobne už vyhynul (napr. Rakúsko, niektoré časti Nemecka).

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa lokálne vyskytuje takmer na celom území v pôvodných lesných ekosystémoch s dostatkom starých listnatých stromov (napr. Malé Karpaty, Svätojurský šúr, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Kremnické vrchy, okolie Zvolena, Košice, Gemer). Evidovaný je na 18 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený hlavne v hospodárskych lesoch odstraňovaním starých odumierajúcich stromov.

Zaujímavosti

Druh sa vyskytuje aj v starých parkoch, alejach a cintorínoch s ponechanými odumierajúcimi stromami. Ich odstraňovanie spôsobuje tiež ubúdanie tohto druhu z prírody.

Počet lokalít

31

Priemerná plocha TML

5 303 121 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

193

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) (286),Ischnodes sanquinicollis (Panzer, 1793) (60),Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schioedte, 1865) (54),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (54),Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 (53),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (51),Ampedus (Ampedus) praeustus (Fabricius,1792) (45),Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (31),Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) (29),Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) (27)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
11.9% 51.9% 36.2%
PAN:
44.8% 55.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
11.9% 72.6% 15.5%
PAN:
70.7% 29.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.8% 68.1% 17.1%
PAN:
70.7% 29.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 50.4% 36.3%
PAN:
46.6% 53.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 58,8 %
A03 - kosenie 29,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 79,6 %
I01 - druhové invázie 8,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,7 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 1,7 %
A04 - pasenie 0,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 60,6 %
I01 - druhové invázie 25,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 7,9 %
E04 - stavby, budovy v krajine 3,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV