Vytlačiť

výr skalný

výr skalný

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Naša najväčšia sova. Má výrazne veľkú hlavu s oranžovými očami a 8 - 9 cm dlhými predĺže­nými vzpriamenými perami tvoriacimi „uši". Sfarbenie peria je hrdzavo-žlto-hnedé s tmavým až čiernym škvrnením rôznej hustoty a tvaru. Vrch tela je tmavší, spodná strana tela svetlejšia. Behák a prsty sú opere­né, opatrené silnými pazúrmi. Hmotnosť sa pohybuje medzi 1 330 - 3 260 g.

Ekológia

Hniezdnym biotopom bývajú najmä skaly a kameňolomy v nížinách až vyšších horách s mož­nosťami lovu v otvorenej krajine. V oblastiach bez skál môže hniezdiť na zemi pod vývratmi stromov, často v strmých svahoch pre lepší prílet na hniezdo. Len výnimočne hniezdi na budovách - napr. na Bojnickom zámku. Najmä počas tokania sa ozýva hlbokým húkaním. Hniezdo si nestavia, tvorí ho len priehlbinka vyhrabaná na zemi, v skalách, ojedinele v dutinách a starých hniezdach iných druhov vtákov. Znáška vajec prebieha od februára do apríla. Samica znáša obvykle 2 - 3 čistobiele vajcia, na ktorých aj sama sedí. Samec jej vtedy nosí potravu. Mláďatá sa liahnu po 34 - 36 dňoch. Rodičia ich kŕmia rôznymi stavovcami do veľkosti zajaca, hlavne však cicavcami a vtákmi. Na hniezde ostávajú 5 - 6 týždňov, schopné letu sa stávajú vo veku 9 týždňov. Zimné rozšírenie sa takmer prekrýva s hniezdnym, pretože druh nemigruje. Za zlých poveternostných podmienok sa môže najmä počas zimy presúvať južným smerom.

Celkové rozšírenie

Druh má palearktické rozšírenie.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi takmer na celom území s výnimkou najmä nížin západného Slovenska, severozápadnej časti východného Slovenska, časti Východoslovenskej roviny.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 16 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Časť hniezd, ktorá je dostupná, býva úmyselne ničená ľuďmi. Likvidáciu znášok spô­sobuje aj vyrušovanie turistami a horolezcami. Vysokú úmrtnosť spôsobujú nárazy do drôtov elektrického vedenia a zabitie skratom na tzv. stĺpoch smrti 22 kV vedenia. Ako predátor je ohrozovaný aj hromadením chemikálií používanými najmä v poľnohospodárstve. V neposlednom rade je ohrozený nezákonným od­strelom.

Počet lokalít

59

Priemerná plocha TML

7 441 431 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

118

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Turdus merula Linnaeus, 1758 (61),Strix aluco Linnaeus, 1758 (41),Turdus philomelos Brehm, 1831 (41),Parus major Linnaeus, 1758 (39),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (33),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (32),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (27),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (23),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (18),Corvus corax Linnaeus, 1758 (17)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
9.5% 38.1% 52.4%
PAN:
8.8% 11.8% 79.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
70.2% 26.2% 3.6%
PAN:
35.3% 41.2% 23.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
69.0% 31.0%
PAN:
29.4% 64.7% 5.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.1% 34.5% 52.4%
PAN:
8.8% 11.8% 79.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 40,5 %
C01 - baníctvo a lomy 35,7 %
A03 - kosenie 4,8 %
A04 - pasenie 4,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,8 %
A06 - 2,4 %
D01 - dopravné siete 2,4 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,4 %
K02 - biologické procesy 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 22,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,0 %
D01 - dopravné siete 18,0 %
D02 - úžitkové vedenia 16,0 %
K02 - biologické procesy 12,0 %
A01 - pestovanie 4,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,0 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 2,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 40,0 %
A03 - kosenie 20,0 %
C01 - baníctvo a lomy 20,0 %
A06 - 8,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,0 %
K02 - biologické procesy 4,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 32,0 %
D02 - úžitkové vedenia 24,0 %
A06 - 10,0 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,0 %
K02 - biologické procesy 8,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV