Vytlačiť

Hnedáčik osikový

Hnedáčik osikový

Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

166 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

254 290 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

75

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (43),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (43),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (39),Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (31),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (30),Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (26),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (26),Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (25),Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (25),Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (25)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
29.7% 70.3%
PAN:
5.7% 20.0% 74.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
54.1% 45.9%
PAN:
5.7% 45.7% 48.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
67.6% 32.4%
PAN:
5.7% 54.3% 40.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.2% 18.9% 37.9%
PAN:
8.6% 37.1% 54.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 43,9 %
I01 - druhové invázie 16,7 %
A03 - kosenie 10,6 %
D01 - dopravné siete 9,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,0 %
D02 - úžitkové vedenia 1,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 80,0 %
A03 - kosenie 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 81,8 %
A03 - kosenie 15,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV