Vytlačiť

plch lieskový

plch lieskový

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

31

Priemerná plocha TML

2 631 058 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

108

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (53),Glis glis (Linnaeus, 1766) (47),Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (27),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (14),Apodemus sp. (6),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (5),Parus major Linnaeus, 1758 (5),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (3),Passer montanus (Linnaeus, 1758) (3),Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
53.3% 31.5% 15.2%
PAN:
93.8% 6.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
76.1% 23.9%
PAN:
31.3% 68.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
71.7% 28.3%
PAN:
31.3% 68.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
64.1% 20.7% 15.2%
PAN:
93.8% 6.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 71,9 %
A04 - pasenie 21,9 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 33,3 %
A04 - pasenie 18,2 %
A03 - kosenie 15,2 %
D01 - dopravné siete 15,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,1 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 71,4 %
B02 - manažment lesa 28,6 %

Stav ochrany druhu