Vytlačiť

netopier fúzatý

netopier fúzatý

Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

79

Priemerná plocha TML

105 993 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

205

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (149),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (113),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (106),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (88),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (75),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (73),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (53),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (45),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (42),Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) (36)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.8% 65.8% 26.4%
PAN:
75.0% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
90.2% 5.7% 4.1%
PAN:
75.0% 16.7% 8.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
92.2% 4.7% 3.1%
PAN:
83.3% 8.3% 8.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
7.8% 67.9% 24.3%
PAN:
83.3% 16.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 28,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
C01 - baníctvo a lomy 14,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 14,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 22,9 %
K02 - biologické procesy 17,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 8,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,6 %
C01 - baníctvo a lomy 5,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,7 %
A03 - kosenie 2,9 %
D01 - dopravné siete 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 40,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV