Vytlačiť

kršiak rybár (rybožravý)

kršiak rybár (rybožravý)

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

! význam kódu nebol zistený


Morfológia

Samec aj samica majú vrch tela tmavo­hnedý až černastý, na temene s bielymi škvrnami. Bra­da, hrdlo a celá spodná časť tela okrem hrvoľa sú biele, od oka na krk sa tiahne široký čiernohnedý pruh a na­prieč hrvoľom tmavohnedý pruh. Krídla sú úzke, dlhé, so 4 prstovitými koncami letiek. Tie sú na špici černasté, na vnútorných zástaviciach biele, s tmavými priečnymi pruhmi. Chvost je tmavohnedý so svetlejšími pruhmi. Hmotnosť samcov je asi 1 400 g a samíc 1 700 g.

Ekológia

Obýva okolie väčších riek, veľkých ryb­níkov a jazier s čistou priezračnou vodou, vzácnejšie na nerušenom morskom pobreží, kde sú v neveľkej vzdialenosti lesy alebo staré stromy. V posledných rokoch využíva na hniezdenie aj elektrické stĺpy. Väč­šinou si udržujú stále hniezdo viac rokov po sebe. Hniezdo býva umiestnené vysoko na vrchole starého osamelo stojaceho stromu, väčšinou blízko vody a len ojedinele býva vzdialené od vody do 2 - 3 km. Znáška má 2 - 4 vajcia so špinavobielym alebo modrastým podkladom, s tmavohnedými škvrnami na tupom póle, redšími na ostrom. Doba sedenia na vajciach je 34 - 37 dní a mláďatá sú v hniezde 8 - 10 týždňov. Potravu tvoria predovšetkým ryby, len pri kalnej vode loví žaby a drobné cicavce. Spočiatku sú mláďatá kŕ­mené len samicou, neskôr lovia obaja rodičia. Pri love útočí na ryby vo vode tak, že s nohami natiahnutými dopredu v nej na krátku chvíľu môže zmiznúť. Európ­ske populácie zimujú v Afrike, najmä v oblasti pod Saharou. Pohlavnú dospelosť dosahujú v 3. roku života. Najstarší okrúžkovaný vták sa dožil viac ako 24 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh má kozmopolitné rozší­renie. Hniezdi na morských pobrežiach, ale aj v okolí sladkovodných jazier. V posledných dvoch desaťro­čiach sa populácia zväčšuje aj vďaka reintrodukčným programom. Najbližšie hniezdiská sa nachádzajú v Poľsku a Nemecku.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území nehniezdi a vyskytuje sa len počas ťahu najmä v okolí väčších vodných tokov, priehrad, jazier a rybničných sústav. Bol zaznamenaný asi na tretine územia najčastejšie v apríli, auguste a septembri.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, pretože na našom území nehniezdi.

Faktory ohrozenia

Na našom území je ohrozovaný najmä usmrtením na elektrických stĺpoch, nezákon­ným odstrelom, nahromadením škodlivých látok získaných z potravy.

Počet lokalít

100

Priemerná plocha TML

2 690 866 m2

Počet mapovateľov

62

Počet vykonaných návštev na TML

699

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (618),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (474),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (435),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (296),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (264),Ardea alba Linnaeus, 1785 (260),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (207),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (179),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (173)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.3% 99.7%
PAN:
0.3% 99.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.1% 19.7%
PAN:
35.5% 36.9% 27.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 36.0% 5.9%
PAN:
42.0% 51.9% 6.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
0.3% 99.7%
PAN:
0.3% 99.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 17,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,5 %
F02 - 7,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,0 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 18,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 18,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
A04 - pasenie 13,0 %
K02 - biologické procesy 9,1 %
A03 - kosenie 4,5 %
F02 - 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,6 %
D01 - dopravné siete 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 13,4 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,7 %
A06 - 4,4 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV