Vytlačiť

Muchárik bielokrký

Muchárik bielokrký

Ficedula albicollis (Temminck, 1815)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR


Morfológia

Je len o málo menší ako vrabec, do­sahuje hmotnosť 10 - 17 g. Samec je nápadne čier-no-biely. Má biele brucho, obojok na krku, relatívne veľký fľak nad zobákom, časti krídel a v spodnej časti chrbta nad kostrčou, inak je čierny. Samica je hnedá s podobným (aj keď v menšom rozsahu) rozložením bielych častí tela okrem bieleho fľaku nad zobákom. Mladé vtáky sa sfarbením ponášajú na samicu.

Ekológia

Zo zimovísk zvykne prilietať v apríli a máji. Obýva predovšetkým listnaté (dubové a bu­kové) a zmiešané lesy so staršími stromami s duti­nami, v ktorých hniezdi. Samce po prílete spievajú a obratne lietajú a obhajujú vybratú hniezdnu du­tinu. Do hniezda v dutine (prípadne do búdky) zná­ša samica obvykle 4 - 6 svetlomodrých vajec. Sedí na nich hlavne samica, a to 13 - 15 dní. Rodičia kŕmia mláďatá v hniezde 16 - 17 dní výlučne živočíšnou potravou, hlavne drobným hmyzom. Po vyhniezdení vtáky odlietajú koncom augusta a v septembri. Hoci pohlavne dospievajú v prvom roku, hniezdia väčši­nou až v druhom roku života. Na zimoviská odlietajú predovšetkým južným a juhovýchodným smerom. Druh zimuje v západnej, strednej a východnej Afrike smerom na juh až v Zimbabwe.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v Európe. Je veľmi blízky príbuzný s muchárikom čiernohlavým, ktorého čiastočne zastupuje v juhovýchodnej časti areálu. K oddeleniu oboch druhov došlo asi v období posledného zaľadnenia v západnom a východnom Stredomorí.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi takmer na 75 % nášho územia od nížin až po lesy v nadmorskej výš­ke 1 300 m. Slovensko je druhou európskou krajinou s najpočetnejšou populáciou tohto druhu. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 24 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh nie je na našom území momentálne ohrozený, ohroziť ho môže ťažba starých lesných porastov.

Zaujímavosti

Na územiach spoločného výskytu s muchárikom čiernohlavým sa často vyskytujú zmiešané páry oboch druhov, pričom majú plodné potomstvo.

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

373

Priemerný počet druhov v zázname

145


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4362),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3550),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3547),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2762),Parus major Linnaeus, 1758 (2542),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2242),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1710),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1653),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1547),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1392)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.3% 25.9% 71.8%
PAN:
6.1% 14.0% 79.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.6% 50.0% 25.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.6% 54.4% 14.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
6.9% 21.6% 71.5%
PAN:
7.9% 14.0% 78.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,7 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,4 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 16,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,0 %
D01 - dopravné siete 11,9 %
A06 - 10,2 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,5 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV