Vytlačiť

ucháč svetlý

ucháč svetlý

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

41

Priemerná plocha TML

122 822 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

68

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (31),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (23),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (23),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (21),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (16),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (16),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (14),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (11),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (9),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (8)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
19.0% 63.5% 17.5%
PAN:
20.0% 60.0% 20.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
79.4% 6.3% 14.3%
PAN:
60.0% 20.0% 20.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.8% 11.1% 11.1%
PAN:
80.0% 20.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
20.6% 73.0% 6.4%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 33,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,7 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 16,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 16,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,3 %
D01 - dopravné siete 6,7 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 6,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,7 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
L05 - zosuvy pôdy 6,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV