Vytlačiť

strakoš červenochrbtý (obyčajný)

strakoš červenochrbtý (obyčajný)

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Morfológia

Je o niečo väčší ako vrabec, dosahuje hmotnosť 24 - 39 g. Samec má bledosivú hlavu s čier­nym pásikom cez oko, hrdzavohnedý chrbát, sivú kostrč, čierne letky, čierny chvost s bielymi postrannými škvrnami. Hruď je bieloružovkastá. Samica je zvrchu hrdzavohnedá s hnedým pásom cez oko, s jemným hnedosivým priečnym vlnkovaním na bokoch hrude a brucha.

Ekológia

Jarný ťah začína koncom apríla, väčšina vtákov však prilieta až v máji. Hniezdi v otvorených trávnatých plochách s roztrúsenými krovinami, na okrajoch lesov, vzácne v záhradách a parkoch. Hniezda si stavia najmä v krovinách obvykle do výšky 1,5 metra. Samica kladie najčastejšie 5 - 6 vajec bled­šej základnej farby s tmavými škvrnami sústredenými pri tupom póle. Po 14 - 16 dňoch inkubácie sa liah­nu mláďatá, ktoré kŕmia obaja rodičia hlavne väčším hmyzom - chrobákmi a blanokrídlovcami, občas aj pavúkmi a drobnými stavovcami (hlavne cicavcami, vtákmi a pod.). Na zimoviská v južnej a východnej Afrike odlieta od augusta až do októbra.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v Európe a Ma­lej Ázii. Chýba v časti Španielska, vo Veľkej Británii a na Kryme.

Rozšírenie na Slovensku

Je najhojnejší z našich strakošov. Hniezdi na väčšine nášho územia na otvo­rených plochách s krovinami s dostatkom potravy od nížin až po 1 370 m n. m.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 38 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh zatiaľ nie je na Slovensku výrazne ohrozený, aj keď je badateľný jeho populačný (nie areálový) mierny pokles. Je možné, že časom sa silný pokles zo západnej a severnej Európy od roku 1970 prejaví aj na Slovensku.

Druh môže byť ohrozený stratou vhodných hniezd­nych biotopov a úbytkom väčšieho hmyzu nad 20 mm.

Zaujímavosti

Vytvára často užšie hniezdne spolo­čenstvo s penicou jarabou.

Počet lokalít

187

Priemerná plocha TML

6 249 393 m2

Počet mapovateľov

82

Počet vykonaných návštev na TML

373

Priemerný počet druhov v zázname

146


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (4362),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3550),Turdus merula Linnaeus, 1758 (3547),Turdus philomelos Brehm, 1831 (2762),Parus major Linnaeus, 1758 (2542),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2242),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1710),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1653),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1547),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1392)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
3.5% 38.2% 58.3%
PAN:
1.8% 34.2% 64.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 42.5% 5.8%
PAN:
24.6% 50.0% 25.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 56.0% 1.5%
PAN:
31.6% 54.4% 14.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.7% 31.7% 55.6%
PAN:
19.3% 37.7% 43.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 36,7 %
A03 - kosenie 23,0 %
A04 - pasenie 21,2 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,6 %
A01 - pestovanie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
A06 - 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A06 - 4,8 %
A01 - pestovanie 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,9 %
A04 - pasenie 9,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,7 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
K02 - biologické procesy 3,4 %
A06 - 2,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 16,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,0 %
D01 - dopravné siete 11,9 %
A06 - 10,2 %
A01 - pestovanie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,5 %
D02 - úžitkové vedenia 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV