Vytlačiť

užovka stromová

užovka stromová

Elaphe longissima (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

42

Priemerná plocha TML

203 150 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

583

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (63),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (39),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (27),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (18),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (9),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (9),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (6),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (4),Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (4),Coronella austriaca Laurenti, 1768 (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.5% 57.0% 41.5%
PAN:
3.9% 34.3% 61.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
29.6% 66.3% 4.1%
PAN:
28.4% 57.8% 13.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
28.1% 71.1% 0.8%
PAN:
37.3% 61.8% 0.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.1% 55.9% 40.0%
PAN:
14.7% 28.4% 56.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 23,4 %
K02 - biologické procesy 20,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 9,9 %
A03 - kosenie 6,9 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 6,6 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,6 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 4,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 9,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 8,3 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 7,5 %
F02 - 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,5 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV