Vytlačiť

haja červená

haja červená

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

30 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Je to stredne veľký dravec, s hmotnos­ťou od 1 200 do 1 600 g. Operenie má hrdzavé, zvrchu matnejšie, zo spodnej strany živšie. Hlava a krk sú še-dobelavé s červenými škvrnami. Má hlboko vidlicovito vystrihnutý chvost, v strede čierne sfarbený, a pomerne dlhé krídla. Zobák je žltý s čiernou špicou, nohy žlté.

Ekológia

Obýva pahorkatiny s lúkami, pasienka­mi a obhospodarovanými plochami pozdĺž vod­ných tokov v lužných lesoch riek Moravy a Dunaja. Na hniezdisko prilieta v priebehu marca. Hniezdi obyčajne veľmi vysoko v bukových a zmiešaných lesoch, prevažne na listnatých drevinách. Hniezda buduje najmä na okrajoch lesných porastov, často na okraji rubných pásov v hospodárskych lesoch. Znášku tvoria obvykle 2 - 4 vajcia, najčastejšie belavej farby, nepatrne prechádzajúcej do zelena, s hrdzavými až hrdzavohnedými škvrnami, čiarka­mi niekedy hniezdnej starostlivosti trvá 40 - 50 dní. Hlavnou zložkou potravy sú vtáky, drobné cicavce a ryby, ostatné živočíchy sú zastúpené menej početne. Do určitej miery sa živí aj zdochlinami. Už koncom júla a v auguste sa začínajú vtáky túlať a jesenný ťah trvá do prvej polovice novembra.

Celkové rozšírenie

Druh má rozšírenie v západnej a juhozápadnej časti palearktickej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi na juhozápade nášho územia a ojedinele na východe. V súčasnos­ti je ohrozený vyhynutím, pretože už viac rokov po sebe sa prejavuje klesajúci trend početnosti a zmenšovanie areálu rozšírenia. Hniezdna populácia Slovenska pozostáva len cca z 8 - 12 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 6 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh ohrozuje neusmernená lesohospodárska a poľnohospodárska činnosť a turisticko-rekreačné aktivity. Vzhľadom na to, že druh sa živí aj zdochlinami, je významne ohrozený aj pri požieraní otrávených živočíchov.

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Corvus corax Linnaeus, 1758 (534),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
1.2% 98.8%
PAN:
7.6% 92.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
0.3% 2.3% 97.4%
PAN:
9.5% 6.7% 83.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV