Vytlačiť

myšiarka ušatá

myšiarka ušatá

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Počet lokalít

90

Priemerná plocha TML

24 997 607 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

270

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Strix aluco Linnaeus, 1758 (708),Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) (163),Strix uralensis Pallas, 1771 (157),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (86),Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (69),Turdus merula Linnaeus, 1758 (59),Turdus philomelos Brehm, 1831 (43),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (29),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (26),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (21)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.3% 95.7%
PAN:
13.3% 86.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
20.3% 72.5% 7.2%
PAN:
10.0% 75.0% 15.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.6% 89.4%
PAN:
10.0% 85.0% 5.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
6.3% 93.7%
PAN:
8.3% 18.3% 73.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,6 %
A03 - kosenie 23,9 %
A04 - pasenie 7,3 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 42,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,3 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A06 - 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
K02 - biologické procesy 3,6 %
A03 - kosenie 2,9 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,4 %
A03 - kosenie 20,7 %
K02 - biologické procesy 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 10,3 %
A04 - pasenie 6,9 %
A06 - 6,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
A01 - pestovanie 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %
A06 - 16,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,9 %
D01 - dopravné siete 8,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
D02 - úžitkové vedenia 2,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,5 %
K02 - biologické procesy 2,5 %
A01 - pestovanie 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV