Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

679 172 m2

Počet mapovateľov

33

Počet vykonaných návštev na TML

155

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (21),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (18),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (18),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (17),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (14),Rana arvalis Nilsson, 1842 (11),Rana ridibunda Pallas, 1771 (11),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (10),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (10),Charadrius dubius Scopoli, 1786 (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
17.6% 62.6% 19.8%
PAN:
43.8% 46.9% 9.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.5% 64.8% 7.7%
PAN:
50.0% 40.6% 9.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
35.2% 57.1% 7.7%
PAN:
59.4% 34.4% 6.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.0% 48.4% 18.6%
PAN:
64.1% 28.1% 7.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 44,4 %
A03 - kosenie 22,2 %
F02 - 11,1 %
K02 - biologické procesy 11,1 %
A04 - pasenie 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,5 %
D01 - dopravné siete 11,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 8,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 6,8 %
F02 - 4,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 44,4 %
F02 - 22,2 %
A04 - pasenie 22,2 %
C01 - baníctvo a lomy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 11,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,2 %
D01 - dopravné siete 6,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,9 %
A04 - pasenie 3,9 %
A03 - kosenie 2,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV