Vytlačiť

netopier veľký / raniak veľký

netopier veľký / raniak veľký

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

53

Priemerná plocha TML

4 355 645 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

230

Priemerný počet druhov v zázname

8


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (220),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (199),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (155),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (124),Myotis sp. (121),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (103),Pipistrellus nathusii (98),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (77),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (70),Pipistrellus savii Bonaparte, 1837 (70)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
66.2% 33.8%
PAN:
47.4% 52.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.2% 33.8%
PAN:
47.4% 52.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 32,1 %
D01 - dopravné siete 32,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 32,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 33,3 %
D01 - dopravné siete 33,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV