Vytlačiť

užovka hladká

užovka hladká

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

460 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

28

Priemerná plocha TML

139 356 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

280

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) (21),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (14),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (9),Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (6),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (4),Elaphe longissima (Laurenti, 1768) (3),Lacerta agilis chersonensis Andrzejewski, 1832 (3),Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (2),Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) (2),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (2)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
3.4% 58.3% 38.3%
PAN:
5.4% 43.2% 51.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.2% 65.0% 6.8%
PAN:
20.3% 66.2% 13.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
31.6% 66.0% 2.4%
PAN:
37.8% 48.6% 13.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
7.8% 54.9% 37.3%
PAN:
6.8% 52.7% 40.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 25,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 22,1 %
A03 - kosenie 8,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 7,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 6,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,9 %
D01 - dopravné siete 4,9 %
F02 - 3,8 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 2,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 22,5 %
K02 - biologické procesy 19,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 15,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 14,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 14,1 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 8,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,2 %
A04 - pasenie 1,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV