Medzibodrožie

Kód územia

SKCHVU015

Výmera územia

34470,960 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bačka, Beša, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Čierna nad Tisou, Drahňov, Ižkovce, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Kucany, Ladmovce, Leles, Malé Raškovce, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Oborín, Pavlovo, Poľany, Pribeník, Ptrukša, Rad, Sirník, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Véč, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojany, Vojka, Zatín, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,45756244

Zemepiská dĺžka

21,93221274

Nadmorská výška (m)

Max

273

Priemerná

102

Min

85

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anas querquedula, Anthus campestris, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, Ficedula albicollis, Galerida cristata, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Milvus migrans, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Otus scops, Pernis apivorus, Porzana parva, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Tringa totanus

Popis územia

The site consists especially of river alluviums and lowland depressions with grasslands and a mosaic of other agricultural communities and forests. The habitats are represented with a mosaic of alluvial forests, wet meadows, water streams, oxbows, channels, sand dunes and marshes. Basement is built of claystones, sandstones, sands and conglomerates and also andesites and gravels.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aythya nyroca, Milvus migrans, Circus pygargus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Egretta alba, Porzana parva, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Ixobrychus minutus, Anthus campestris, Circus aeruginosus, Ciconia ciconia, Nycticorax nycticorax, Lanius collurio and is one of the five areas for nesting of Otus scops, Tringa totanus, Anas querquedula and Merops apiaster. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Pernis apivorus Dendrocopos syriacus, Ciconia nigra, Lullula arborea, Dendrocopos medius, Crex crex, Sylvia nisoria, Ficedula albicollis, Galerida cristata, Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Riparia riparia, Streptopelia turtur, Saxicola torquata and Lanius minor.

Zraniteľnosť

Intensive agricultural production represents the most significant "nature-unfriendly" feature of the area as a whole. Luckily enough, the results of agricultural activities impact the priority bird species only in a relatively limited way. In the context of agricultural production special attention should mainly be paid to the application of various chemicals (pesticides and fertilisers). Increased intensity of forestry operations has been recorded only recently. Out of the operations realised felling of the old forest stands using small-scale clear-cutting system is being currently seen as the most "controversial" method as long as the nature conservation objectives are considered. The area is also typical for sudden and dramatic changes of habitats caused by naturally occurring elements. Aquatic and wetland habitats appear to suffer from these sudden changes far more than other habitats of the area. Special attention should be paid to the number of birds being electrocuted on the 22 kW power lines lacking adequate protection. From the conservation point of view, absence of regular grazing and mowing practices on alluvial meadows, removal of trees growing outside forests and illegal exploitation of sandpits during breeding sub-season should all be seen as the issues of great importance and should therefore be responded to in an appropriate manner.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  biologické procesy

Ostatné druhy

Allium angulosum, Androsace elongata, Beckmannia eruciformis, Campanula bononiensis, Carex melanostachya, Carex stenophylla, Carex supina, Centaurium erythraea, Ceratophyllum submersum, Convallaria majalis, Corispermum nitidum, Coronella austriaca, Dianthus collinus subsp. glabriusculus, Dianthus serotinus, Eptesicus serotinus, Eryngium planum, Erysimum diffusum, Fritillaria meleagris, Gratiola officinalis, Gypsophila paniculata, Heleochloa alopecuroides, Jasione montana, Juncus atratus, Lacerta agilis, Lathyrus palustris, Leucanthemella serotina, Leucojum aestivum, Leucojum vernum subsp. carpaticum, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Lycopus exaltatus, Lythrum hyssopifolia, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Najas marina, Najas minor, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nymphaea alba, Orchis morio, Pilosella echioides, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Pseudolysimachion incanum subsp. pallens, Pulicaria vulgaris, Pulsatilla zimmermannii, Ranunculus illyricus, Salvinia natans, Scutellaria hastifolia, Stipa pulcherrima, Stratiotes aloides, Thalictrum lucidum, Trapa natans, Utricularia vulgaris, Viola elatior, Vitis sylvestris, Zerynthia polyxena