Vytlačiť

pestroň vlkovcový

pestroň vlkovcový

Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

38 895 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

156

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (95),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (76),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (74),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (74),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (46),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (43),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (41),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (39),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (38),Lycaena tityrus (Poda, 1761) (38)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
6.9% 71.3% 21.8%
PAN:
24.6% 53.6% 21.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
12.6% 66.7% 20.7%
PAN:
46.4% 44.9% 8.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.9% 70.1% 15.0%
PAN:
47.8% 40.6% 11.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
57.5% 42.5%
PAN:
46.4% 40.6% 13.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 77,8 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 22,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 69,8 %
A03 - kosenie 25,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,3 %
I01 - druhové invázie 2,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 79,2 %
K02 - biologické procesy 16,7 %
A04 - pasenie 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 46,4 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 17,9 %
A04 - pasenie 10,7 %
I01 - druhové invázie 3,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV