Vytlačiť

volavka striebristá ( beluša malá)

volavka striebristá ( beluša malá)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Volavka striebristá je celá biela, zobák a nohy má čierne, prsty na nohách žlté. Na hlave majú obe pohlavia 2 - 3 predĺžené ozdobné perá. Počas rozmnožovacieho obdobia majú na krku a chrbte ozdobné operenie. Dosahuje hmotnosť 280 - 614 g.

Ekológia

Volavka strieborná sa vracia zo zimovísk v apríli. Hniezdi často v kolóniách s inými druhmi vtákov, na stromoch, krovinách alebo porastoch trsti. Znášku tvorí obvykle 3 - 6 šedomodrých až bielych, nelesklých vajec. Po zahrievaní znášky 21 - 22 dní sa liahnu mláďatá, ktoré sú kŕmené oboma rodičmi asi mesiac. Volavky striebristé sa živia hlavne malými ryb­kami, obojživelníkmi, drobnými cicavcami, červami, kôrovcami a hmyzom. Mladým nosia potravu obaja rodičia. Mláďatá sa často už pred opustením hniezd rozliezajú na okolité konáre, ale pri prílete rodičov na hniezdo sa doň rýchlo vracajú. Mladé sú schopné letu po 40 - 45 dňoch. Hniezdne lokality opúšťajú po vyhniezdení v auguste, pričom sa túlajú po okoli­tých lokalitách, ale jednotlivé vtáky sa môžu vyskyto­vať až do októbra. Zimoviská sa nachádzajú v Afrike a Južnej Ázii.

 

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v palearktickej, etiópskej, orientálnej a austrálskej oblasti s veľmi nespojitým areálom hlavne v Európe a Afrike.

Rozšírenie na Slovensku

Druh sa vyskytuje hlav­ne pozdĺž tokov a na mokradiach v nížinách, v mi-mohniezdnom období sa občas vyskytne aj vo vyšších polohách. V 80. - 90. rokoch minulého storočia hniezdil tento druh s veľkým kolísaním početnosti počas jednotlivých rokov občas v Medzibodroží, neskôr v oblasti NPR Senné. V rokoch 2005 - 2007 hniezdilo na Sennom 10 párov. Na západnom Slovensku hniez­dia dlhšie obdobie 1 - 3 páry v zmiešanej kolónii vtá­kov na ostrove Dunaja pri Moči. V pohniezdnom ob­dobí zalietavajú vtáky častejšie na Podunajsko, rybníky v okolí Trnavy, do nivy rieky Moravy a do oblasti Pohro­nia. Počas potuliek občas zalietavajú až na Liptovskú Maru a Oravskú priehradu.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 3 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený úbytkom mokradí, odstraňovaním hniezdnych porastov, vyru­šovaním ľuďmi a obmedzením potravnej bázy. Druh môže byť aj nelegálne strieľaný.

Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

31 384 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

91

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (61),Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) (31),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (10),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (7),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (6),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (5),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (5),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (5),Parus major Linnaeus, 1758 (5),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
10.3% 89.7%
PAN:
7.7% 7.7% 84.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
43.6% 56.4%
PAN:
53.8% 15.4% 30.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.5% 51.3% 10.2%
PAN:
92.3% 7.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.3% 89.7%
PAN:
15.4% 7.7% 76.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 65,0 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 29,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 22,2 %
I01 - druhové invázie 18,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 14,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 40,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 30,0 %
A03 - kosenie 10,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,0 %
C01 - baníctvo a lomy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 20,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 15,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,6 %
C01 - baníctvo a lomy 6,8 %
F02 - 6,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 5,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,1 %
I01 - druhové invázie 5,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV