Vytlačiť

sokol rároh

sokol rároh

Falco cherrug Gray, 1834

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

50 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Samec má hlavu svetložltkastú až hne­dastú, s tmavými pozdĺžnymi škvrnami najmä na te­mene a v tyle, s tmavohnedým úzkym „fúzom" a bela­vým hrdlom. Vrch tela je tmavohnedý s gaštanovým nádychom hlavne na vrchných krídelných krovkách a so svetlým ohraničením pier. Ručné letky sú tmavo­hnedé, na vnútorných zástaviciach s bielymi priečny­mi škvrnami spájajúcimi sa na okraji do bieleho pásu. Chvost je hnedý, prostredné perá bez škvŕn, ďalšie s elipsovitými svetlohnedými škvrnami zoradenými do pásov a so svetlým koncovým lemom. Belavá spodná časť tela je s okrúhlymi až pozdĺžnymi škvrnami. Svet­lohnedé spodné chvostové krovky majú tmavé pásy. Samica má vrch tela ako samec, „fúz" málo viditeľný a slabší gaštanový nádych na vrchných krídelných krovkách. Spodná časť tela je bledá, s nápadným po­zdĺžnymi pásikmi.

Ekológia

Tento pôvodne stepný druh žije v otvore­nej poľnohospodárskej krajine s lúkami, pasienkami a lesmi. Hniezdi aj na skalných stenách a laviciach,využíva tiež hniezda iných vtákov, no v súčasnosti hniezdi na Slovensku len v umelých búdkach a ume­lých hniezdach. Páry sa niekedy zdržiavajú po celý rok v širšom okolí hniezdiska a sú spolu viac rokov. Svadobné lety prebiehajú v druhej polovici marca. V znáške býva 2 - 5 vajec, ktoré majú na bledookrovom alebo hrdzavohnedom podklade početné drob­né hrdzavohnedé až tmavohnedé škvrny. Na vajciach sedia obaja rodičia, hlavne však samica 28 - 30 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo v 40 - 45 dňoch. Potravou sú predovšetkým vtáky do veľkosti kačice a cicavce, najčastejšie sysle a hraboše. Druh je čiastočne stály a časť populácie sa potuluje.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v palearktickej oblasti. Súvislé rozšírenie má hlavne v Strednej Ázii, v Európe je len ostrovčekovité.

Rozšírenie na Slovensku

Druh obýva prevažne nížiny a priľahlé pohoria do nadmorskej výšky 800 m. Hniezdna populácia sa odhaduje na 30 - 40 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 7 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Najvýznamnejším negatívnym faktorom ovplyvňujúcim populáciu tohto druhu je stály úbytok možných hniezdnych biotopov a omno­ho menšia ponuka prirodzených hniezd následkom neustáleho hospodárskeho využívania lesov. Ďalšie významné negatívne faktory sú vykrádanie hniezd, nezákonný odstrel, používanie otrávených návnad a úhyn na stĺpoch elektrického vedenia.

Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

25 007 866 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

450

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (806),Corvus corax Linnaeus, 1758 (534),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (395),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (330),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (325),Turdus merula Linnaeus, 1758 (278),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (214),Parus major Linnaeus, 1758 (209),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (206),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (201)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
1.9% 98.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.1% 48.2% 21.7%
PAN:
22.9% 48.6% 28.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 43.9% 2.6%
PAN:
28.6% 62.9% 8.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
1.9% 98.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 29,9 %
A04 - pasenie 19,9 %
A06 - 5,0 %
A01 - pestovanie 4,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
D01 - dopravné siete 6,3 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
A06 - 3,8 %
K02 - biologické procesy 2,8 %
A04 - pasenie 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,5 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A04 - pasenie 4,6 %
A06 - 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,3 %
F02 - 2,3 %
G04 - vojenské využitie 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,9 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 9,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV