Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

955 951 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

87

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Calopteryx splendens (Harris, 1782) (80),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (66),Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) (37),Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (25),Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 (23),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (23),Anax imperator Leach, 1815 (17),Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (17),Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) (16),Calopteryx splendens (Harris,1782) (11)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
22.1% 23.4% 54.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
41.6% 58.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

PAN:
45.5% 54.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
24.7% 20.8% 54.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 86,6 %
K02 - biologické procesy 5,2 %
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie 3,1 %
B02 - manažment lesa 2,1 %
I01 - druhové invázie 2,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV