Vytlačiť

tchor stepný

tchor stepný

Mustela eversmanii (Lesson, 1827)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Morfológia

Je to stredne veľká šelma, so zavalitejšou postavou a s krátkymi končatinami, takže sa pri chôdzi bruchom takmer dotýka podkladu. Oči má malé, ušnice krátke a chvost nedosahuje polovicu dĺž­ky tela. Väčšinu tela pokrýva svetlá srsť pieskovožltej, žltohnedej až šedej farby, zatiaľ čo nohy, hruď a po­zdĺžny pruh na bruchu sú tmavé až čierne. Chvost je tiež z dvoch posledných tretín čierny a, naopak, pri ko­reni svetlý. Kresba hlavy je málo výrazná. Vyznačuje sa silne vyvinutými ritnými žľazami, ich páchnuci výlučok v prípade ohrozenia vypúšťa na zastrašenie predátora.

Ekológia

Druh osídľuje predovšetkým suchšie poľné biotopy s remízkami, krovinatými medzami a suchými jarkami v poľnohospodárskej krajine, v pásme nížin a pahorkatín. Horským oblastiam a súvislým lesom, hlavne ihličnatým, sa vyhýba. Skrýva sa najčastejšie v norách sysľov, škrečkov a králikov, v skalách, v koreňoch stromov alebo v budovách. Vlastné krátke a jednoduché nory si hrabe len zriedkavo. Aktívny je predovšetkým v noci. Živí sa hlavne poľnými hlodavcami, občas loví ježov, drobné vtáky, žaby, jašterice, hady a hmyz. Pári sa skoro na jar, samica je gravidná 40 - 43 dní a môže mať 3 - 9 mláďat. Mláďatá dospievajú za 10 mesiacov a v zajatí sa dožíva až 14 rokov.

Celkové rozšírenie

Je to palearktický druh. Severná hranica výskytu prechádza českom, Slo­venskom, Poľskom a Ukrajinou až po Mongolsko na východe. Vyskytuje sa tiež v Rakúsku, Maďar­sku, Srbsku a Rumunsku, na juhu obýva Krym a severný Kaukaz, Strednú Áziu, Kazachstan, severné Turkménsko, Uzbekistan, severný Tadži­kistan, Kirgizsko, na východe siaha po západnú, centrálnu a severovýchodnú Čínu.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa hlav­ne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, vzácne na ostatnom území. Neuvádzajú sa žiad­ne územia európskeho významu, v ktorých by sa druh vyskytoval, preto nebolo možné stanoviť ich počet.

Faktory ohrozenia

Ilegálny odchyt, odstrel a trávenie.

Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

50 279 907 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

24


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (71),Lepus europaeus (Pallas, 1778) (33),Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (24),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (22),Meles meles (Linnaeus, 1758) (16),Martes sp. (13),Sus scrofa Linnaeus, 1758 (13),Cervus elaphus Linnaeus, 1758 (12),Apodemus sp. (11),Martes martes (Linnaeus, 1758) (10)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
33.3% 66.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
A06 - 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 80,0 %
A03 - kosenie 20,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV