Vytlačiť

lindernia puzdierkatá

lindernia puzdierkatá

Lindernia procumbens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

92 EUR


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

4 553 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

24

Priemerný počet druhov v zázname

1Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 68,6 %
K02 - biologické procesy 8,6 %
A01 - pestovanie 5,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 5,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,9 %