Vytlačiť

kuvik obyčajný

kuvik obyčajný

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

60

Priemerná plocha TML

81 225 956 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

60

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Asio otus (Linnaeus, 1758) (23),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (23),Tyto alba (Scopoli, 1769) (17),Turdus merula Linnaeus, 1758 (16),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (12),Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) (11),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (11),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (11),Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) (11),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (10)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
16.0% 84.0%
PAN:
41.2% 58.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
20.0% 44.0% 36.0%
PAN:
20.6% 61.8% 17.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
28.0% 68.0% 4.0%
PAN:
82.4% 17.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.0% 16.0% 80.0%
PAN:
50.0% 5.9% 44.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 21,4 %
A04 - pasenie 21,4 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 21,4 %
E04 - stavby, budovy v krajine 21,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,6 %
A01 - pestovanie 1,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,8 %
K02 - biologické procesy 1,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 28,3 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 18,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 13,2 %
D02 - úžitkové vedenia 13,2 %
A06 - 7,5 %
A04 - pasenie 5,7 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 5,7 %
K02 - biologické procesy 5,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 19,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 19,0 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 14,7 %
A04 - pasenie 12,9 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,6 %
A06 - 7,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,6 %
K02 - biologické procesy 2,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 23,7 %
A06 - 17,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 15,8 %
D02 - úžitkové vedenia 15,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 11,8 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 9,2 %
K02 - biologické procesy 2,6 %
A09 - zavlazovanie 1,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV