Vytlačiť

ropucha zelená

ropucha zelená

Bufo viridis Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

90 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

33

Priemerná plocha TML

727 251 m2

Počet mapovateľov

30

Počet vykonaných návštev na TML

109

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bombina bombina (Linnaeus,1761) (16),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (15),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (14),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (14),Rana ridibunda Pallas, 1771 (10),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (8),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (7),Rana arvalis Nilsson, 1842 (6),Charadrius dubius Scopoli, 1786 (5),Rana lessonae Camerano, 1882 (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
23.6% 43.6% 32.8%
PAN:
22.2% 46.3% 31.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.5% 43.6% 10.9%
PAN:
35.2% 57.4% 7.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.7% 30.9% 16.4%
PAN:
48.1% 48.1% 3.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
25.5% 41.8% 32.7%
PAN:
25.9% 44.4% 29.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 47,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 23,5 %
F02 - 11,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,9 %
K02 - biologické procesy 5,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 21,5 %
C01 - baníctvo a lomy 15,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 10,8 %
F02 - 9,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,6 %
D01 - dopravné siete 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 42,9 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 42,9 %
G04 - vojenské využitie 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 19,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,0 %
K02 - biologické procesy 11,6 %
I01 - druhové invázie 8,1 %
D01 - dopravné siete 7,0 %
F02 - 7,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,8 %
A04 - pasenie 4,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV