Vytlačiť

ropucha zelená

ropucha zelená

Bufo viridis Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

671 780 m2

Počet mapovateľov

37

Počet vykonaných návštev na TML

155

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bombina bombina (Linnaeus,1761) (21),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (20),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (20),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (17),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (11),Rana ridibunda Pallas, 1771 (11),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (9),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (9),Charadrius dubius Scopoli, 1786 (6),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
23.1% 46.2% 30.7%
PAN:
24.7% 44.2% 31.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
39.7% 51.3% 9.0%
PAN:
36.4% 55.8% 7.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
44.9% 39.7% 15.4%
PAN:
49.4% 46.8% 3.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
24.4% 44.9% 30.7%
PAN:
27.3% 44.2% 28.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 34,8 %
K02 - biologické procesy 26,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,4 %
F02 - 13,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 23,2 %
C01 - baníctvo a lomy 12,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,0 %
F02 - 8,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,7 %
A03 - kosenie 2,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 41,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 33,3 %
G04 - vojenské využitie 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,8 %
K02 - biologické procesy 11,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,0 %
D01 - dopravné siete 6,8 %
F02 - 6,8 %
I01 - druhové invázie 6,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,3 %
A04 - pasenie 5,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV