Vytlačiť

Slimák záhradný

Slimák záhradný

Helix pomatia LINNAEUS, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

21

Priemerná plocha TML

12 061 398 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

89

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (2),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (1),Mantis religiosa L., 1758 (1),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (1),Bielzia coerulans (BIELZ, 1851) (1),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
52.3% 45.5% 2.2%
PAN:
16.2% 75.7% 8.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
61.4% 38.6%
PAN:
29.7% 70.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.6% 36.4%
PAN:
29.7% 70.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
68.2% 29.5% 2.3%
PAN:
29.7% 62.2% 8.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 35,0 %
K02 - biologické procesy 35,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,0 %
A03 - kosenie 5,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 18,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,6 %
A01 - pestovanie 16,3 %
D01 - dopravné siete 16,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV