Vytlačiť

Slimák záhradný

Slimák záhradný

Helix pomatia LINNAEUS, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

11 967 291 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

65

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (1),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (1),Mantis religiosa L., 1758 (1),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
52.6% 44.7% 2.7%
PAN:
22.2% 70.4% 7.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
60.5% 39.5%
PAN:
40.7% 59.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
65.8% 34.2%
PAN:
40.7% 59.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
71.1% 26.3% 2.6%
PAN:
22.2% 70.4% 7.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 43,8 %
K02 - biologické procesy 31,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,5 %
A03 - kosenie 6,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 23,1 %
B02 - manažment lesa 23,1 %
D01 - dopravné siete 23,1 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 15,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV