Vytlačiť

hrabavka škvrnitá

hrabavka škvrnitá

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

460 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

981 565 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

78

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (26),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (22),Rana arvalis Nilsson, 1842 (16),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (14),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (12),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (9),Rana ridibunda Pallas, 1771 (9),Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (8),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (6),Bufo viridis Laurenti, 1768 (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
30.0% 70.0%
PAN:
14.7% 67.6% 17.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
10.0% 90.0%
PAN:
25.0% 73.5% 1.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
20.0% 80.0%
PAN:
39.7% 58.8% 1.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.0% 20.0% 70.0%
PAN:
29.4% 54.4% 16.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A08 - hnojenie 23,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 23,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 23,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,5 %
A01 - pestovanie 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,8 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 50,0 %
A03 - kosenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 18,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 6,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,2 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 2,1 %
C01 - baníctvo a lomy 1,1 %
A01 - pestovanie 1,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV