Vytlačiť

čorík čierny

čorík čierny

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Vták približne veľkosti drozda. Silueta je charakteristická úzkymi lomenými krídlami a mierne vykrojeným vidlicovitým chvostom. Z vrchnej strany je čierny až tmavosivý. Hlavu krk, hrudnú a brušnú časť má čiernu. Krídla sú zo spodnej strany biele, letky sivé. Váži 51 - 71 g.

Ekológia

Na Slovensko prilieta obvykle zo zimovísk od apríla do mája. Hniezdi vzácne na rybníkoch a mo­čiaroch často spolu s rybármi bahennými na plochách zarastených ostricami (Carex sp.), steblovkou (Glyceria sp.) a rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides). Hniezda bývajú umiestnené na miestach s nižšou mokraďovou vegetáciou, často plávajúce vo vode. V hniezdach tvorených prevažne hrubšími časťami rastlín bývajú obvykle 3 vajcia. Na bledšom žltkastozelenošedastom podklade sa nachádzajú tmavohnedé škvrny hustej­šie pri tupom póle. Na zahrievaní znášky sa podieľajú obaja rodičia 20 - 23 dní. Po vyliahnutí rodičia mláďa­tá zahrievajú ešte aj týždeň. Rodičia kŕmia mladé vod­ným hmyzom, malými rybkami, žabami, žubrienkami, mäkkýšmi. Mláďatá dokážu lietať po 19 - 25 dňoch. Jesenný ťah prebieha oveľa menej nápadne ako jarný, obvykle od augusta do septembra. Počas migrácie sa druh vyskytuje takmer na všetkých stojatých a tečú­cich vodách. Tiahne často v kŕdľoch vo veľkosti niekoľ­kých desiatok až stoviek jedincov.

Celkové rozšírenie

Má holarktické rozšírenie. V po­sledných niekoľkých desiatkach rokov výrazne pokles­la početnosť v západnej Európe a Stredomorí.

Rozšírenie na Slovensku

Druh v súčasnosti hniez­di len na močiaroch a rybníkoch Východoslovenskej nížiny. V minulosti bolo zaregistrované hniezdenie na rybníkoch na Žitnom ostrove, Levických rybníkoch a predpokladalo sa hniezdenie aj na Záhorí. Na jed­notlivých lokalitách hniezdilo obvykle 1 - 20 párov.

Druh sa v národnom zozname chránených vtáčích území neuvádza, preto nebolo možné stanoviť počet chránených vtáčích území, na ktorých hniezdi.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný zánikom močiarnych biotopov, ale aj suchým počasím, ktoré znemožňuje vtákom hniezdiť vo vysychajúcom pros­tredí. Podporiť hniezdenie je možné do určitej miery zaplavovaním lúk.

 

Počet lokalít

105

Priemerná plocha TML

3 148 948 m2

Počet mapovateľov

64

Počet vykonaných návštev na TML

739

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (631),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (491),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (440),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (298),Ardea alba Linnaeus, 1785 (275),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (268),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (212),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (187),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (175)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 35.1% 19.7%
PAN:
36.0% 34.8% 29.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 36.0% 5.9%
PAN:
36.9% 50.5% 12.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
0.3% 0.3% 99.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 17,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,8 %
D01 - dopravné siete 8,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,5 %
F02 - 7,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,0 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 21,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 14,1 %
A04 - pasenie 11,8 %
K02 - biologické procesy 8,2 %
A03 - kosenie 4,1 %
F02 - 4,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,4 %
D01 - dopravné siete 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 13,5 %
D01 - dopravné siete 9,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,6 %
D02 - úžitkové vedenia 4,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV