Vytlačiť

klinovka hadia

klinovka hadia

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Veľká vážka s dĺžkou bruška 35 − 39 mm a rozpätím krídel až 80 mm. Mohutná hruď je prevažne trávovozelená, na brušku sú výrazné žlté a čierne pozdĺžne pruhy. Larva je pomerne veľká, s dobre vyvinutými chrbtovými tŕňmi.

Ekológia

Imága (dospelé jedince) lietajú od júna do októbra, zvyčajne popri stredne veľkých nížinných a podhorských riekach alebo kanáloch s jemným štrkovito-piesčitým až bahnitým dnom. Živia sa lovom iného hmyzu. Len málokedy sa vzďaľujú ďalej od vodného toku. Samičky kladú vajíčka do vody.
Larvy uprednostňujú tečúcu, zatienenú vodu s hĺbkou 30 − 40 cm (reobiont – prúdomilný druh). Zahrabávajú sa do dna. Tu aj zimujú, vyvíjajú sa 3 – 4 roky. Liahnutie imág prebieha na starých stromoch, prípadne na príbrežnej vegetácii.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. V západnej Európe (Španielsko, Francúzsko, Taliansko) má disjunktívne rozšírenie, od Nemecka smerom na východ je areál výskytu súvislejší. Na severe zasahuje až za polárny kruh, na východe do Strednej Ázie, Mongolska a k jazeru Bajkal, na juhu až do Grécka. Jadrom areálu je východná Európa.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti bola považované za vyhynutú. Od 90. rokov minulého storočia bolo objavených viacero populácií na Záhorí (rieka Rudava), v okolí Bratislavy (ramená Dunaja), v Turci, pri riekach Ipeľ a Uh. V súčasnosti sa vyskytuje na 15 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Hlavné faktory ohrozenia sú regulácie vodných tokov a znečisťovanie vody. Výskytu bráni aj výrub tieniacich brehových porastov.

Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

476 673 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

148

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Calopteryx splendens (Harris, 1782) (124),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (81),Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (58),Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (39),Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 (32),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (29),Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) (29),Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (22),Calopteryx splendens (Harris,1782) (20),Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) (17)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
44.8% 39.7% 15.5%
PAN:
16.9% 37.7% 45.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
48.3% 51.7%
PAN:
59.7% 29.9% 10.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
65.5% 34.5%
PAN:
62.3% 27.3% 10.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
67.2% 17.2% 15.6%
PAN:
20.8% 33.8% 45.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 80,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 51,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,7 %
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie 11,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,8 %
D01 - dopravné siete 7,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV